ENDORO Project

Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare, Proiect experimental – demonstrativ

SISTEM ROBOTIC INOVATIV PENTRU PROCEDURI ENDOVASCULARE SI BRONHOSCOPICE

Nr. Contract : 547PED/2020

Valoarea totala a contractului: 599.350,00 lei, sursa: bugetul de stat.

Parteneri:

Universitatea din Craiova, Coordonator,

CARDIOMED SRL, Partener

Director Contract: Prof. Dr. Ing. Lucian Gheorghe GRUIONU

Rezumat:

Scopul acestui proiect este acela de a dezvolta o soluție de navigație robotică pentru chirurgie, bronhoscopie si proceduri endovasculare, (ENDORO) pentru o precizie sporită in diagnosticul precoce și tratamentului bolilor cardiovasculare și cancerului pulmonar, pentru a crește rata de succes, si a scadea nivelul de iradiere al pacientului și medicului si expunerea la stress, si cu potential de a reduce si costul procedurii.
ENDORO este o platformă robotica de navigatie chirurgicală inovatoare, complexă, care va conține un software de planificare și navigatie numit IMAGINE, un cateter special pentru biopsie și robotul SAR (robot pentru asistență inteligentă) care poate insera și ghida cateterul pentru a atinge o țintă specifică în sistemul vascular sau căile respiratorii pulmonare. În timpul activităților proiectului ne propunem să dezvoltăm și să testăm variante pentru prototipul ENDORO în diverse teste de laborator (TRL3) și să demonstrăm functionalitatea conceptului și siguranța acestora în modelele artificiale specific procedurilor medicale urmarite (TRL4). Prototipul final va urma o serie de teste pre-clinice solide pe două modele anatomice de înaltă fidelitate special dezvoltate în acest scop: un model pentru teste pulsatil pentru proceduri endovasculare și un model pulmonar cu miscare de respiratie pentru proceduri de biopsie pulmonară periferică. Proiectul implică obiective științifice interdisciplinare și transdisciplinare care pentru a fi atinse cu success au nevoie de o masă critică de cercetători: medici, fizicieni, IT și ingineri biomedicali, si care vor conduce la prototipul funcțional ENDORO final care va fi brevetat și exploatat comercial de către partenerul agent economic.

Pentru a atinge acest obiectiv general, propunem următoarele obiective specifice: (SA1) dezvoltarea și testarea variantelor pentru un prototip funcțional al sistemului robotic de endonavigație ENDORO într-un model de laborator (TRL3) și (SA2) a demonstra conceptul și siguranța dispozitivelor / sistemelor candidate în modele de laborator definite (TRL4).

ETAPELE PROIECTULUI:

Etapa I – Definirea specificatiilor sistemului

Activitatea I: Definirea specificatiilor tehnico-medicale ale sistemului ENDORO

Etapa II: Realizarea Sistemului robotic

Activitatea II: Proiectarea si executia prototipului final al sistemului ENDORO

Activitatea III: Proiectarea si executia modelelor artificiale pentru testele de laborator

Activitatea IV: Activitati suport de diseminare, protejare a drepturilor intelectuale si participare la conferinte

Etapa III: Testare prototip

Activitatea V: Testarea/ajustarea prototipului ENDORO utilizand modelul artificial

Activitatea VI: Testarea prototipului ENDORO in conditii clinice

Activitatea VII: Activitati suport de diseminare, protejare a drepturilor intelectuale si participare la conferinte

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>